• Anasayfa
  • |
  • Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ‘de Değişiklik

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ‘de Değişiklik

"Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/38)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 30.12.2021 tarih ve 31705 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

27.06.2021 tarihli ve 31524 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve ayrıca, 28.06.2021 tarih ve 1857/699 sayılı yazımız ile Sirküleri yapılan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20)'de yapılan değişiklikte özetle;

1- Söz konusu Tebliğ'in 7.Maddesinin (4). Fıkrası;

"Destekleme kapsamında avlanacak balon balıkları bütün veya kuyruk olarak karaya çıkartılacak ve karadaki bertaraf işlemleri sadece il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Balon balığının türüne göre karaya çıkartma şekli, bütün veya kuyruk olarak belirlenebilecek ve destekleme dönemi içerisinde Genel Müdürlük karaya çıkartılma yöntemi ile ilgili değişiklik yapabilecektir. Balon balıklarının karaya çıkartılma yöntemi Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecek ve takip eden iş gününden itibaren balık alımları ilan edildiği şekilde yapılacaktır."

şeklinde değiştirilmiştir.

2- Söz konusu Tebliğ'in 7.Maddesine;

"Balon balığı alımlarının kuyruk teslimi şeklinde yapıldığı durumda balıklar, etik kurallar çerçevesinde kafalarına tek seferde sertçe vurularak öldürülecek, kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde koruyucu eldivenler kullanılarak insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacaktır. Balon balığının ilan edilen teslim noktalarından karaya çıkartılmak üzere sadece kuyruğu alınacak, kuyruğu dışında kalan kısmı karın bölümünden yarılarak kıyıdan en az bir deniz mili mesafede denize atılacaktır. Balon balıkları karınları yarılmadan, kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamayacaktır."

şeklinde (8). fıkra ilave edilmiştir.

"Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/38)" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Eki'nde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1329_3407_balon_bal_avc_l_n_n_desteklenmesine_ili_kin_tebli_de_de_i_iklik.pdf