• Anasayfa
  • |
  • Baltık Denizi Kılavuzlu Seyir

Baltık Denizi Kılavuzlu Seyir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 25.04.2023 tarihli ve 1115127 sayılı yazıda, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) ilgili tavsiye kararları (SN.1/Circ.263) doğrultusunda su çekimi 11 metre ve üstü olan gemilerin Baltık Denizi "Route T" boyunca yapılacak kanal seyrinde kılavuz kaptan almalarının şiddetle tavsiye edildiği; konuyla ilgili olarak Danimarka Denizcilik İdaresinden alınan muhtelif yazılarda Liman Devleti Denetimlerine (PSC) ilişkin AB Direktifinde (2009/16/EC) yer alan Baltık Denizi yaklaşımlarında, seyir emniyetine yönelik IMO tavsiye kararlarına uymayan gemilerin son denetim tarihine bakılmaksızın PSC denetimine tabi tutulabileceği hususlarının belirtilmekte olduğu ifade edilerek konunun Üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

333_1209_1209_eimza.pdf