• Anasayfa
  • |
  • BARGE KIRALAMA İHALESI HK.

BARGE KIRALAMA İHALESI HK.

Petrol Ofisi A.Ş.’den alınan 14.12.2009 tarih ve 13740 sayılı yazı ile, - Türkiye’nin çeşitli noktalarında mevcut depolarından satışı yapılacak deniz yakıtlarının müşterilerin gemilerine taşınmasında kullanılmak üzere POAŞ Barge Sözleşmesi ve POAŞ Deniz Tankeri Yükleme ve Tahliye Standardı şartları dahilinde, ihtiyaç duyulan kapasite ve sayıda Türk Bayraklı tankerlerden hizmet alınması için “Kapalı Zarf Usulü” teklif alınmak suretiyle “Barge Taşıma İhalesi” yapılacağı, - İhaleye katılacak tankerlerin 300-1.000 DWT civarında kapasiteli, motorin ve/veya fueloil taşıması yapacak double bottom’lı tekne yapısına ve tercihen her iki cins ürünü birbirine karıştırmadan yükleme ve boşaltma yapabilecek pompa ve/veya devre düzeneğine sahip petrol ürünü tankerleri olması, hususları belirtilmektedir. Barge Kiralama İhalesine son teklif verme tarihi 18.12.2009 Saat 12.00 olup, konu yazı Ek’tedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, EK : İhale Yazısı (1 Sayfa) Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : - Tüm Üyelerimize (Web Sayfası) - 29 No.lu Meslek Komitesi - 30 No.lu Meslek Komitesi - 31 No.lu Meslek Komitesi - 51 No.lu Meslek Komitesi - 52 No.lu Meslek Komitesi - Tüm Tanker Sahipleri - Türk Armatörler Birliği - S/S Gemi Arm. Mot.Taş.Koop. - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş.Koop.