• Anasayfa
  • |
  • Basra ve Umman Körfezi ile Hürmüz Boğazı’ndan Geçiş Yapacak Gemiler İçin Rapor Verme Prosedürleri Kılavuzu Hk

Basra ve Umman Körfezi ile Hürmüz Boğazı’ndan Geçiş Yapacak Gemiler İçin Rapor Verme Prosedürleri Kılavuzu Hk

İlgi   : Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 22.07.2019 tarihli ve MC(19)64 sayılı yazısı.

 

            Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda; Basra ve Umman Körfezi ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapacak gemilerin rapor verme prosedürlerine ilişkin kılavuzuna yer verilmektedir.

Kılavuzun, söz konusu deniz alanlarından geçiş yapacak gemilerin güvenliğini arttırmak, tehdit değerlendirmelerinin hazırlanmasına yardımcı olunması niyetiyle hazırlandığı belirtilmektedir. Bahse konu talimatların gemilerin seyir ve güvenlik planlarında kullanılmasının tavsiye edildiği, ICS’in diğer sektör örgütleri ile işbirliği içerisinde konuya ilişkin gelişmeleri takip edeceği ve sektörü gelişmelerle ilgili bilgilendireceği ifade edilmekte olup, rapor verme talimatlarını içeren kılavuzun Türkçe çevirisi ekte sunulmaktadır.     

Bilgilerinizi arz/rica ederim

                                                                                                              Saygılarımla,                                                                          

                                                                                                            İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                             Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı, ekleri ve Türkçe çevirisi (4 sayfa)

503_2755_ek_2755.pdf