• Anasayfa
  • |
  • BOĞAZ TRAFIĞI KRIZ YÖNETIMI TOPLANTISI

BOĞAZ TRAFIĞI KRIZ YÖNETIMI TOPLANTISI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ekinde alınan ve Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü başkanlığında İstanbul Boğazı’nda gemi geçişi uygulamalarına yönelik olarak yapılan kriz yönetimi toplantısında alınan karar tutanağının metni aşağıdaki gibidir: “ Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü başkanlığında TBGTH Daire Başkanlığı ve TDİ Baş Kılavuzluğu ilgilileri katılımıyla yapılan kriz yönetimi toplantısında, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü (c) bendinde geçen İstanbul Boğazının herhangi bölgesinde rüyet yarım mil ve altına düştüğünde İstanbul Boğazı Trafiği 2 yöne de trafiğe kapanır hükmü değerlendirilmiştir. Bu çerçevede trafik askıya alındığında ağır deniz ve hava koşulları nedeniyle bekleyen bir geminin telafisi imkansız bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasını gerektirecek mücbir bir sebebin mevcut olduğu GTH merkezlerince değerlendirildiği durumlarda kılavuz kaptanlı ve römorkör(ler) eşliğinde boğazlara alınabilmesi ve Ahırkapı demir mevkiine sevki, hizmetin verilemediği durumlarda TBGTH’nin bilgi, uyarı ve tavsiyelerini dikkate almaları ve gerekli görüldüğünde verilecek talimatlara uymaları koşuluyla kılavuz kaptan ve-veya römorkör(ler) kullanmadan boğazlara alınarak Büyükdere veya uygun demir yerine alınmalarına karar verilmiştir. 23.01.2006” Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları