• Anasayfa
  • |
  • Çevre Mevzuatı Kapsamında Bazı Yükümlülüklerin Ertelenmesi Hk.

Çevre Mevzuatı Kapsamında Bazı Yükümlülüklerin Ertelenmesi Hk.

Sayın Üyemiz,      

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yayımlanan (https://bit.ly/3HXoYuO) duyuruda;

Ülkemizde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi olumsuz etkileyen depremler nedeniyle, 8 Şubat 2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6785 Karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa” illerinde 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile olağanüstü hâl ilan edildiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, Genel Müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında olan ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca, ilgili mevzuatın deprem bölgesi ağırlıklı olmak üzere ülkemiz genelinde uygulanması konusunda yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla;

- “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerince yeterlik belgesi alan çevre mühendisleri/yetkilendirilmiş kişiler, çevre danışmanlık firmaları ve çevre yönetim birimlerinin hizmet verilen işletmeler ile ilgili Yönetmeliğe ilişkin yerine getirilmesi gereken yükümlülükler kapsamındaki aylık çalışma takvimlerinin hazırlanması, bu takvime istinaden işletmelere yapılacak aylık ziyaretler ve yıllık iç tetkik ziyaretleri, çevresel konularda eğitim programlarının düzenlenmesi ve raporların hazırlanması işlemleri ile Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından çevre mevzuatı kapsamında İl içinde ve dışında faaliyet gösteren tesislere yönelik yapılacak uygulama faaliyetlerinin (emisyon ve atık su ölçümü, yerinde anlık ölçüm, yerinde analiz, numune alma, atık denetimi, vb.) geçerli bir mazeret olması halinde Bakanlık ve ilgili İl Müdürlüklerinin değerlendirmesi dikkate alınarak 8 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelenebileceği,

- “ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği”nde yer alan, süreye dayalı yükümlülüklerin (faaliyet yeri inceleme, proje ilerleme raporuna esas yer incelemesi, yer uygunluk yazısı başvurusu ve değerlendirilmesi, adres ve unvan değişikliği başvurusu, asgari personel sayısında meydana gelen eksikliğe bağlı belgenin askıya alınması işlemi) 8 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelenebileceği,

- “Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)”nin, e-yeterlik uygulaması üzerinden çevre danışmanlık firmaları ve çevre yönetim birimleri tarafından yapılacak yeterlik belgeleri ile ilgili adres ve unvan değişikliği ile tüm vize başvuruları için sistem üzerinden 8 Mayıs 2023 tarihine kadar ilave süre verilebileceği,

- Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa İllerimizde planlanan projelere ilişkin Bakanlığa/İl Müdürlüklerine “ÇED Yönetmeliği” kapsamında sunulacak rapor/bilgi ve belgeler için Yönetmelikte belirtilen sürelere geçerli bir mazeret gösterilmesi halinde 90 gün ilave edilebileceği, bahse konu illerde ilk etapta 8 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılması planlanan tüm Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantılarının iptal edildiği,

- “Atık Yönetim Yönetmeliği”nin Madde 9 (ğ) bendi kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar EÇBS Atık Yönetimi Uygulaması üzerinden gerçekleştirilmekte olan atık beyanlarının süresinin 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılabileceği,

- “03.03.2022 tarihli ve 2022/4 Sayılı Kütle Denge Bildirimleri konulu Genelge”nin 7’nci Maddesinde yer alan “aylık kütle denge bildirimlerinin ait olduğu aydan sonraki 60 (altmış) takvim günü içerisinde tamamlanıp onaylanması gerekmektedir.” hükmüne ilişkin olarak, Genelge kapsamındaki tesislerin 2022 yılı Aralık ayı ve takip eden aylardaki EÇBS Kütle Denge Sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte olan kütle denge bildirim onay işlemlerinde ilave süre verilebileceği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

123_519_519_123.pdf