• Anasayfa
  • |
  • ÇİLY Projesi-Envanter Çalışması Hk.

ÇİLY Projesi-Envanter Çalışması Hk.

İlgi:  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 07.09.2019 tarihli ve 9016 sayılı yazısı.

 

             Sayın Üyemiz,

            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazıda;

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) kapsamında işletmelere/faaliyetlere çevre izin ve lisans belgesi düzenlendiği ve geçici lisans belgesi bulunan tesislerin hariç olduğu,

            Bahse konu yönetmelikte yer alabilecek tesislerin listesinin il bazında oluşturulabilmesi maksadıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde bir projenin başlatıldığı ilgi yazı ile bildirilmiştir.

            Bu kapsamda, projede kullanılmak üzere, ilgi yazı ekinde belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların tesis isimleri, iletişim ve kapasite bilgilerini 16.10.2019 tarihine kadar tobb@hs02.kep.tr ile metin.kose@tobb.org.tr adreslerine gönderilmesini bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                

 

İsmet SALİHOĞLU                          

Genel Sekreter                             

 

Ek: İlgi yazı (5 syf.)

634_3324_3324_634.pdf