• Anasayfa
  • |
  • Çin’e Yapılan Kömür Taşımacılığında Yeni Düzenleme Bildirisi Hk.

Çin’e Yapılan Kömür Taşımacılığında Yeni Düzenleme Bildirisi Hk.

İlgi : Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi'nin ( BIMCO) Çin'e Yapılan Kömür Taşımacılığında Yeni Düzenleme Hk. 01.06.2015 tarihli  bila sayılı bilgilendirme yazısı.

 

İlgi yazıda, BIMCO'nun Britanya P&I Kulübünden aldığı bilgilendirmeye göre Çin'de, ithal edilen kömüre ait kalite gereksinimlerini belirleyen ve kömür içerisindeki kül, sülfür, civa , arsenik ve fosfor gibi çeşitli bileşenlerin oranlarını saptayan  yeni düzenlemenin 1 Ocak 2015 itibariyle uygulamaya konulduğu, kömür içeriğindeki bileşen oranlarının  limitleri aşması halinde, yükün  liman otoriteleri tarafından kabul edilmeyeceğinin bildirildiği Avusturalya, Güney Afrika, Vietnam ve Endonezya'dan gelen bazı kömür yüklerinin Çin'de İdari makamlar tarafından yeni düzenlemeye uygun bulunmayıp, kabul edilmediğinin haber alındığı, bu bağlamda, gecikme ve yükün reddedilmesi olasılığının önüne geçmek için üyelerimize yükle ilgili kuruluşlardan Çin'e gönderilecek olan kömür yükünün analiz raporlarını istemelerini, ayrıca da konuyla başa çıkmak için charter party sözleşmelerine ilgili maddelerin eklenmesi hususunu dikkate almaları tavsiyelerine yer verilmiştir.

 

Bilgilerinize arz ederiz.                                                                     

Saygılarımızla,

 

 

463_2527_Sayi_2527_Sirku_463.pdf