• Anasayfa
  • |
  • Çok Amaçlı Konteynır Gemisi Kiralanması

Çok Amaçlı Konteynır Gemisi Kiralanması

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü (AFDM)'nden alınan 14.11.2022 tarih ve E-35189680 sayılı yazıda; Morityus Cumhuriyeti makamları tarafından açılan "çok amaçlı konteynır gemisi kiralanması" konulu uluslararası ihale duyurusu, yazıları ekinde gönderilmiş olup, ilgili üyelerimize iletilmesi istenmektedir.

Konu ilan ve ekine Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde ana sayfada Genel/Ticari ve İhale Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

835_3621_3621_835_ok_ama_l_konteyn_r_gemisi_kiralanmas_.pdf