• Anasayfa
  • |
  • ÇÖP YÖNETIM VE YANGIN PLANI ONAYI

ÇÖP YÖNETIM VE YANGIN PLANI ONAYI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 04.11.2004 tarih ve 5219-10364 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Gemilerde SOLAS 74 Bölüm II-2 Kural 20 gereği yangın-emniyet planı ile MARPOL 78 Ek 5 Kural 9 gereği çöp yönetim planlarının hazırlanmasında belirli standardın sağlanması amacıyla, bugüne kadar İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne sunulan dökümanların uygun bulunması halinde onaylandığı, kuralda onaya yönelik zorunluluk veya tavsiye olmamakla birlikte, bu planların teamülen onayı aranan bir döküman niteliği aldığı, Ancak yukarıda belirtilen kurallarda onay zorunluluğu olmaması, düzenlenen yangın-emniyet ve çöp planlarında belirli bir standardın sağlanması ve sörveylerde planların kontrolünün yapılması nedeni ile hazırlanan planların bundan sonra İstanbul Bölge Müdürlüğü’nce onaylanmayacağı bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - DTO Şubeleri BİLGİ - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU DTO Konsey Başkanı - Sn. Eşref CERRAHOĞLU Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları