• Anasayfa
  • |
  • Coronavirüs (Kovid-19) Salgını ile Mücadele

Coronavirüs (Kovid-19) Salgını ile Mücadele

İlgi (a) yazı ile;

İlgi (b), (c), (d) ve (e)'de belirtilen mevzuatlar doğrultusunda, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak amacıyla vatandaşlarımıza ve diğer ülke vatandaşlarına çeşitli seyahat kısıtlamalarının getirildiği,

Coronavirüs (Kovid-19) salgınının, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada hızla yayılmaya devam etmekte olduğu, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri çerçevesinde hastalığın hızla yayıldığı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İrlanda, İsviçre, İngiltere ve Mısır hakkında aşağıdaki tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiği,

  1. Yukarıda belirtilen ülkelerden ülkemize yolcu girişlerinin tüm hudut kapılarımızda (deniz, kara, hava ve demiryolu) durdurulduğu, anılan ülke vatandaşları ile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan diğer 3. ülke vatandaşlarının 17.03.2020 tarih saat 11.00'den sonra ülkemize alınmayacağı,
  2. Belirtilen ülkelerin vatandaşlarının ülkemizden çıkışlarında herhangi bir kısıtlamanın olmadığı,
  3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu ülkelere seyahatlerinin geçici olarak durdurulduğu,
  4. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen alt soylarına verilen resmi belge (Mavi Kart) hamillerinin Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen kurallar çerçevesinde ülkemize giriş yapabileceği,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların ivedilikle planlanması/uygulanması ve konunun Bakanlıklarının ilgili birim amirleri, Valiler ve Kaymakamlar ile diğer sıralı/sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususları bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz rica ederim.

320_1019_coronavir_s_kovid_19_salg_n_ile_m_cadele_.pdf