• Anasayfa
  • |
  • ÇSGB Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmelik Taslağı Hk.

ÇSGB Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmelik Taslağı Hk.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden alınan 12.01.2022 tarih ve 369 sayılı yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün 04.01.2022 tarihli ve 77997 sayılı yazısı ile Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun ve Kanunun uygulama yönetmeliği olan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığının, bu düzenlemeler kapsamında görev alanlarına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine dair usul ve esasların yürürlüğe konulan yeni mevzuata uygun hale getirilmesi gereğinden hareketle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik taslağının hazırlandığının belirtilerek, görüş istendiği ifade edilmekte ve Odamızın değerlendirmeleri talep edilmektedir.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne gönderilecek cevabi yazımıza esas teşkil etmek üzere, ekte sunulan yönetmelik taslağına (Ek 1) ilişkin görüş ve önerilerinizin yazımızın ekinde yer verilen forma (Ek 2) işlenmek suretiyle en geç 18 Ocak 2022 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza (giti@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

50_202__sgb_piyasa_g_zetim_ve_denetim_y_netmelik_tasla_hk.pdf