• Anasayfa
  • |
  • Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Hak.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Hak.

Sayın Üyemiz;

Ekonomi Bakanlığı'nın Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (İhracat: 2017/6) Resmi Gazete'nin 10.06.2107 tarih ve 30092 sayılı nüshasında yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yayınlanan Tebliğ ile 20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne, geçici 29 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

"Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları

GEÇİCİ MADDE 30 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine bu Tebliğ ile sağlanan ek sürelerden faydalanmak amacıyla, bu Tebliğde belirtilen süreler içinde başvuruda bulunamamış veya başvuruda bulunmakla birlikte başvuruları reddedilmiş olan firmaların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde elektronik ortamda Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurmaları kaydıyla bu Tebliğ kapsamında belirtilen ek sürelere ilişkin talepleri değerlendirmeye alınır."

 

Söz konusu Tebliğ Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Mevzuat Duyuruları" ve "Genel" bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

                                                                                                                                            Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                                                            Genel Sekreter

 

Ek: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (1 sayfa)

 

DAĞITIM:

GEREĞİ                                               :                          BİLGİ                                               :

Tüm Üyeler (Web sayfasında)                                         Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

Türk Armatörler Birliği                                                     IMEAK DTO Şube Yön. Kur. Başk.

SS Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                              IMEAK DTO Mes. Kom. Başkanları

Vapur Donatanları ve Acenteleri Dern.

GİSBİR

GESAD

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

KOSTBİR

Yalova Altınova Ter. Gir. San. Tic. A.Ş.

YAGESAD

IMEAK DTO Şubeleri

411_2292_4879_001.pdf