• Anasayfa
  • |
  • Demir Sahaları Dışında Bekleme Hk.

Demir Sahaları Dışında Bekleme Hk.

Sayın Üyemiz,
 
İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yalova Liman Başkanlığı’nın
         17.09.2014 tarih ve 10790 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;  
 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na ait sistem üzerinde yapılan takip incelemelerinde, farklı limanlardan çıkan ya da transit boğaz geçişi yapan gemilerin çeşitli nedenlerle Yalova Liman Başkanlığı’nın idari sahasında bekleme veya demirleme yaptıklarının tespit edildiği,
 
Konu ile ilgili olarak,  Yalova Liman Başkanlığı’nın idari sahasına girecek olan gemi ilgililerince ve diğer ilgililerce Limanlar Yönetmeliği madde 9. ve 10(ç) çerçevesinde işlem yapılması, Yalova Liman Başkanlığı’nın idari sahasında demirleme sahaları dışında bekleme veya demirleme yapılmaması/tavsiye edilmemesi ve tüm ilgililerce bu çerçevede hareket edilmesi hususları istenmektedir.
 
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                        Saygılarımızla
 
                                                                                                            
                                                                                                   İsmail ASASOĞLU
            Genel Sekreter V.
EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)
 
DAĞITIM
GEREĞİ                                                                                 BİLGİ:                                                
- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                       - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri  
- Türk Armatörler Birliği                                                            
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                    
 - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                     
- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular            
  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                                                                           
- RODER
- UND
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- GEMTAC
- KOSDER
- ROFED
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                                                                         
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- Gemi Sahibi Firmalar