• Anasayfa
  • |
  • Deniz Kurdu 2015 DUİR Faaliyetleri Uygulama Emri Hk.

Deniz Kurdu 2015 DUİR Faaliyetleri Uygulama Emri Hk.

 

İlgi :    TC. Genelkurmay  Başkanlığı Deniz  Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Kurdu 2015 DUİR Faaliyetleri Uygulama Emri 28.04.2015 tarihli ve 47633 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile Genelkurmay  Başkanlığı Deniz  Kuvvetleri Komutanlığı'nca yapılan duyuruda ; Deniz Kurdu (DK) 2015 Tatbikatı (14-28 Mayıs 2015) kapsamında Deniz Ulaştırması için İşbirliği ve Rehberlik (DUİR) faaliyetleri, 13-18 Mayıs 2015 tarihinde Ege Denizi'nde icra edilecektir. DUİR Faaliyetlerinin istenilen hedeflere ulaşabilmesi maksadıyla, Milli Ticari Deniz ulaştırmamızda yer alan tüm unsurların tatbikata iştiraki önem arz etmekte olduğu ve bu kapsamda, tatbikatın Ege Denizi'nde seyir halinde gemilere de duyurulması için İngilizce hazırlanan duyuru metni ile Deniz Kurdu 2015 DUİR Faaliyetleri Uygulama emri EK'lerde sunulmuştur.

 

 Bilgilerinize arz ederiz.                                             

                                                                                             Saygılarımızla,

 

                                                                                            Murat TUNCER

                                                                                            Genel Sekreter 

EKLER :

-EK 1 (İngilizce Duyuru Metni)

-EK 2 (Deniz Kurdu 2015 DUİR Faaliyetleri Uygulama Emri )

 

DAĞITIM

GEREĞİ:                                                                             BİLGİ:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                   - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                                  

- Türk Armatörler Birliği                                                       - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                             - İzmir Liman Başkanlığı                                           

 - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                         - Aliağa Liman Başkanlığı

 - İMEAK DTO İzmir Şube                                                    

- 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28

   29,30 Meslek  Komitesi Başkanları

- RODER

- UND

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği    

- Tüm Gemi Sahipleri

 

 

351_1904_DUIR_SIRKULER.pdf 351_1904_EK-1.pdf 351_1904_EK-2.pdf