• Anasayfa
  • |
  • Deniz Turizmi Araçlarında Tütün ve Tütün Mamullerinin Kullanımı

Deniz Turizmi Araçlarında Tütün ve Tütün Mamullerinin Kullanımı

Sayın Üyemiz,

                                                                                                                                                       

             İlgi: T.C. İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı’nın 24.09.2019 tarih

                    ve 59417 sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile Valilikleri ilgili kurumlar Odamız ile işletmeci kooperatifler dernekler tarafından ortak alınan kararlar neticesinde ilgili mevzuatlar kapsamında icra edilen Gürültü ve Işık kirliliği düzenlemelerinden ve kontrollerinden olumlu neticelerin alındığı,

            Deniz Turizmi araçlarında Gürültü ve Işık Kirliliği ile mücadelede kat edilen mesafenin vatandaşlar tarafından memnuniyetle ile karşılandığının Valiliklerine yapılan geri dönüşlerden anlaşıldığı,

            Son zamanlarda denetimlerde ve alınan ihbarlarda bazı gezi/tenezzüh teknelerinde 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında kanununa aykırı olarak sigara ve nargile gibi tütün mamullerinin yoğun olarak kullanıldığının tespit edildiği,

            Esnaf Odaları/Kooperatiflere bağlı olarak faaliyet gösteren deniz turizmi araçlarında insan sağlığına son derece zararlı olan yasa dışı sigara ve nargile gibi tütün mamullerinin kullanımının engellenmesine yönelik olarak üyelerimizin tekrar uyarılması istenmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

           
Saygılarımla,                         

 

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                      

Ek: İlgi yazı ( 2 Sayfa )

682_3549_0545_001.pdf