• Anasayfa
  • |
  • Deniz Ulaştırması İçin İşbirliği ve Rehberlik Eğitimi Hk.

Deniz Ulaştırması İçin İşbirliği ve Rehberlik Eğitimi Hk.

 

 

 

                                                                                                                         01.04.2015

1411

 

 

 

Deniz Ulaştırması İçin İşbirliği ve Rehberlik Eğitimi Hk.

 

Sirküler: 253 /2015

 

İlgi: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 20 Mart 2015 tarih ve 32364 sayılı yazısı.   

 

İlgi yazı ile; 

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca, 27-28 Ocak 2015 tarihlerinde (09:00-16:30 saatleri arasında), Deniz Müzesi Komutanlığı Beşiktaş/İstanbul'da, Deniz Ulaştırması için İşbirliği ve Rehberlik (DUİR) eski adı Deniz Nakliyatının Kontrolü ( DNK) Çalıştayı'nın yapıldığı, Odamızın da iştirak ettiği             Çalıştay'da katılımcılara DUİR faaliyetleri ile ilgili takdimler yapıldığı,

- Çalıştay sonucunda; milli ulaştırmamıza rehberlik, tavsiye, yardım sağlanması ve mevcut asker sivil işbirliğinin geliştirilmesi ile ticari deniz ulaştırması seyir yolları üzerinde meydana gelen deniz güvenliği ile ilgili olayları hakkında bilgi ve aktarım usullerinin askeri birlikler tarafından sağlanacak desteğin anlatılması maksadıyla, İMEAK DTO İstanbul'da ve İzmir Şubesi'nde birer günlük DUİR eğitiminin verilmesinin faydalı olacağı bildirilmektedir.

 Bu maksatla 7 Nisan 2015 tarihinde Odamızda;  sektör temsilcileri, UDHB ve Liman Başkanlıkları personelinin katılımı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ilgili personel tarafından Ek'te sunulan program çerçevesinde  "Deniz Ulaştırması İçin İşbirliği ve Rehberlik Eğitimi"   eğitimi verilmesi planlanmış olup, söz konusu eğitime katılımın gerekli ve faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Katılacak personelin zehra.burtek@denizticaretodasi.org.tr adresine bildirimde bulunulması hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

EK: DUİR Eğitimi Programı (1 sayfa) (web)

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

 

Gereği:                                                           Bilgi:

- Tüm Üyeler (web)                                          - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Güvenliği

- İstanbul Liman Başkanlığı                               Şube Müdürlüğü           

- Türk Armatörler Birliği                                              - T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar        Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

Koop.                                                              - T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği            Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

- ZEYPORT                                                     - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- KOSDER                                                      - İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Başkanları

- U.N. RO-RO İşletmeleri A.Ş.                          - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları          

- TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi                   - Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi         

- 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,        

27, 28, 29, 30, 31 No.lu Meslek Komite

Başkan ve Üyeleri

                                    

 

253_1411_zehra.burtek_doc03731920150401131522.pdf