• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Atıkları Uygulamasına (DAU) İlişkin Bilgilendirme Hk.

Denizcilik Atıkları Uygulamasına (DAU) İlişkin Bilgilendirme Hk.

Sayın Üyemiz,             

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18.05.2020 tarihinde Odamıza gönderilen ve Ek'te sunulan e-posta yazısında; Bakanlıkça 01.05.2020 tarihi itibariyle uygulamaya konulan “Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU)” konusunda, kayıt ve kullanım aşamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin hazırlanan bilgilendirme metnine https://cygm.csb.gov.tr/deniz-ve-kiyi yonetimi-i-83469 adresinden erişilebildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                         

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                        

 

616_1487_denizcilik_at_klar_uygulamas_na_dau_ili_kin_bilgilendirme_hk_113790.pdf