• Anasayfa
  • |
  • Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar Hk.

Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar Hk.

Depremden zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin desteklenmesine ilişkin Karar 03.05.2023 tarih ve 32179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,

Karar’da; 6.2.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerde üretim tesisleri zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak üzere desteklenmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandığı ve il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerince hasar tespiti yapılarak kayıt altına alınmış, üretim tesisleri zarar gören ve 6.2.2023 tarihi veya öncesinde Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı olup yetiştiricilik belgesine sahip olan su ürünleri yetiştiricilerine, belirtildiği şekilde 6.2.2023-31.12.2023 tarihleri arasında, bir defaya mahsus olmak üzere destekleme ödemesi yapılacağı belirtilmiştir. Uygulamaya ilişkin finansman ve ödemeler ile ilgili ayrıntılar Ek’te yer almaktadır.

Söz konusu Karar'a Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) “Genel/Teknik ve Mevzuat” duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

350_1253_depremden_zarar_g_ren_su_r_nleri_yeti_tiricilik_i_letmelerinin_desteklenmesine_ili_kin_karar_hk.pdf