• Anasayfa
  • |
  • DERIN DENIZ DEŞARJI GENELGESI

DERIN DENIZ DEŞARJI GENELGESI

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “2009/16 sayılı Genelge”, 13.02.2008 tarihli ve 26786 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY)” nin 54 üncü maddesine uygun olarak Derin Deniz Deşarjları izleme yöntemine ilişkin ilke, usul ve esasların düzenlendiği İlgi yazı ile bildirilmektedir. Derin Deniz Deşarjları izleme yöntemine ilişkin düzenlemeler ile Derin Deniz Deşarjlarının Alıcı Ortam ve Atık Suda İzlenmesi, SKKY Tablo 23 için İzleme Noktaları, Derin Deniz Deşarjı Hattının İzlenmesi ile ilgili hususlar Ek’lerde yer almaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek-A:2009/16 Sayılı Genelge (2 syf) Ek-B: Derin Deniz Deşarjının Alıcı Ortam ve Atıksuda İzlenmesi (1 syf) Ek-C: SKKY Tablo 23 İçin İzleme Noktaları (1 syf) Ek-D: Derin Deniz Deşarjı Hattının İzlenmesi (1 syf) DAĞITIM: Gereği: -Tüm Üyelerimiz (Web)