• Anasayfa
  • |
  • Dijital İşyerlerinde Çalışan Verimliliğini Artırma Çalıştayı

Dijital İşyerlerinde Çalışan Verimliliğini Artırma Çalıştayı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 06.01.2022 tarih ve 145 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 04.01.2022 tarihli yazısına atfen; 23-25 Şubat 2022 tarihlerinde "Dijital İşyerlerinde Çalışan Verimliliğini Artırma" konulu Çalıştay'ın Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda, İngilizce dilinde yapılacak olan söz konusu Çalıştay hakkında bilgi, program ve başvuru formunun (biodata-form) ekte sunulduğu bildirilmekte olup, katılmak isteyen adayların başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak 28 Ocak 2022 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na (gozde.bosnali@sanayi.gov.tr) iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ülkemizin AVT koordinasyon çalışmalarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütüldüğü belirtilmekte olup, AVT faaliyetleri ve düzenlenen etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere https://bit.ly/3G6hsfd adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

27_112_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_06012022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf