• Anasayfa
  • |
  • Doğal Gaz Boru Hattının Emniyeti

Doğal Gaz Boru Hattının Emniyeti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 22.02.2023 tarihli ve 995475 sayılı yazıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yazısına atfen; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına tesis edilen doğal gaz ve MEG boru hatları ile kordonun korunması amacıyla, söz konusu hattın yakınlarında deniz tabanında araştırma yapmanın, yük boşaltmanın, tarama yapmanın, avlanmanın ve demirlemenin boru hattının zarar görmesine sebebiyet verebileceğinden bahisle, anılan boru hattının yaklaşık 500 metre sağı ve solu içerisinde bu tür faaliyetlere izin verilmemesinin talep edildiğine değinilerek, konuyla ilgili duyulabilecek güvenlik desteğinin sağlanmasının talep edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla , tüm kamu kurum/kuruluş ve paydaşların (belediyeler, üniversiteler, tersaneler, ve benzeri tüm kıyı tesisi inşa edici ve işleticileri) konu hakkında bilgilendirilerek gerekli uyarıların yapılması, ilişikteki NAVTEX formunda koordinat bilgilerine yer verilen doğal gaz boru hattının geçtiği bölgeye sefer yapan/yapacak olan gemiler ile bölgede faaliyet halinde bulunan balıkçı tekneleri de dahil, bahse konu hat boyunca olmak üzere, söz konusu hattan bütün yönlere doğru 500 metrelik alan içerisindeki deniz alanında ve deniz dibinde her türlü araştırma, denizden veya kıyıdan kum alımı, deniz tabanının doğal yapısında değişiklik, balıkçılık faaliyetleri ve demirleme de dahil olmak üzere hiçbir faaliyetin gerçekleştirilmemesi yönünde uyarılmaları istenmekte olup uyarılara uymayanlar hakkında da mevzuat gereği yasal işlemlerin yapılacağı belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

154_666_666_eimza.pdf