• Anasayfa
  • |
  • Ege Denizi Elektronik Seyir Haritaları Hk.

Ege Denizi Elektronik Seyir Haritaları Hk.

​                                                                                                                                                                                                                              

İlgi: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB), Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 04.08.2015 tarihli 51182 sayılı yazısı.

           

     İlgi yazıda, Ege Denizi'nde 33 yıldır üretim sorumluluğu belirlenemeyen 4 adet kağıt INT haritaya karşılık gelen Elektronik Seyir Haritaları ( ENC)'nın Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından üretilerek 13 Haziran 2015 tarihinden itibaren Uluslararası ENC Merkezi (IC-ENC/İngiltere) üzerinden satışa sunulduğu belirtilmekte olup, Eğe Denizi'ne yönelik Yunanistan tarafından üretilen ENC'lerin de Türk haritaları ile bindirmeli olarak aynı merkez tarafından satıldığı ifade edilmektir. Türkiye'ye ait söz konusu ENC'lerin sınırlarını gösterir harita EK'te sunulmuştur.     

 Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                Saygılarımızla,

                                                                                             

                                                                                                Murat TUNCER                                                                                                                                                                                                      Genel Sekreter

EK:  İlgi yazı ve Satışa sunulan ENC'leri gösteren skeç harita.

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                 Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB)                                                     - YK Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                                       - Piri Reis Üniversitesi                                                                                               

-S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop.                                        

- RODER

- UND

- KOSDER

- ROFED       

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.          

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28

   29,30 Meslek  Komitesi Başkanları

- Tüm Gemi Sahipleri

                                                         

 

 

601_3248_Sayi_3248_Sirku_601.pdf