• Anasayfa
  • |
  • Ekonomik Tarife Sorunları Grubu Sektör Duyurusu Hk.

Ekonomik Tarife Sorunları Grubu Sektör Duyurusu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen, 11.03.2024 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Gümrük vergisi askıya alınmış olan ve belirlenmiş eşya listesinde olup kriterleri sunulan ürünler özelinde, 2025 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesi ile ilgili en geç 10.04.2024 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı'na uzatma başvurusu yapılması gerektiği,

Bahse konu listede, karşısında "≥15000/green" ibaresi bulunan eşya için, 2024 yılı dönemi müzakerelerinde Komisyon tarafından aksi bir karar alınmadığı ve 2025 yılı Ocak ayında herhangi bir itiraz gelmediği sürece, söz konusu eşyaya ilişkin sürelerin 31.12.2029 tarihine kadar otomatik olarak uzatılacağı, pillerin tamamının listeden çıkarılmasının öngörüldüğü ve ilgili eşyaya yönelik uzatma başvurularının Ocak 2025 döneminde değerlendirileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

193_686_686_193.pdf