• Anasayfa
  • |
  • Endonezya Karasularına Giriş Yapan Gemiler İçin Kılavuz Hk.

Endonezya Karasularına Giriş Yapan Gemiler İçin Kılavuz Hk.

İlgi      :Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın,  20/05/2019 tarihli ve LA(19) 25 sayılı yazısı.         

 

            Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda; Endonezya karasularına girecek gemilerin mürettebatlarının, Endonezya Hükümetinin ilgili İdarelerini bilgilendirdiklerinden emin olmaları gerektiği ile ilgili yazısına yer verilmektedir.

Singapur Boğazı'nın Doğu kısmında, genel olarak Bintan Adasını çevreleyen sularda tutulan gemi sayısında artış olduğu hususunun ICS'in dikkatini çektiği, bu bölgenin Singapur'un liman dışı suları olarak bilindiği, gerçekte Endonezya karasularında olduğu belirtilmektedir.

Uluslararası P & I Kulüpleri Grubu'nun, Endonezya makamlarının bahse konu bölgede meydana gelen bazı kaçakçılık vakaları sebebiyle önceden aktif bir şekilde uygulanmayan ancak uzun yıllardır var olan kuralları uyguladıklarını, bu uygulamalar neticesinde bölgede seyir yapan gemilerin, Endonezya karasularında olduklarını bilmemeleri neticesinde, kaçakçılıkla ilgileri olmadıkları halde Endonezya sularına yasadışı yollarla giriş yaptıkları düşünüldüğünden olumsuz yönde etkilendikleri konusunda ICS'i bilgilendirdiği ifade edilmektedir.

ICS, bölgede büyük bir olasılıkla yanlış anlaşılmadan dolayı son zamanlarda 20 geminin yasadışı demirleme yaptığı gerekçesiyle tutulduğunu tespit etmiştir.

Malaka Boğazı, Singapur Boğazı ve yukarıda Güney Çin Denizi girişine kadar olan suların Malezya, Endonezya ve Singapur'un karasularına girdiği, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) Madde 17 gereğince, bu sulardan geçiş yapacak olan gemilerin, güvenlik ve tehlikeli durumlarda durmak dışında yoluna devam etmek üzere zararsız geçiş hakkına sahip olduğu belirtilmektedir.

Gemiden gemiye transfer operasyonları, mürettebat değişimi, kumanya ve malzeme alımı gibi sebeplerle yavaşlayan gemilerin zararsız geçiş hakkı dışına çıktıkları, Endonezya sularında seyir yapacak olan gemilerin de bu ve benzer zararsız geçiş hakkı dışındaki faaliyetlerini, Endonezya Hükümetinden onay aldıktan sonra icra etmeleri gerektiği, bahsedilen bu hususların yük operasyonları, kumanya veya malzeme alımı ya da mürettebat değişimi yapmayacak olsa dahi Endonezya sularında demirlediğinde de geçerli olduğu ifade edilmektedir.

Böyle bir durumda tayin edilen yerel acentenin idarelerle ilgili gerekli irtibatı sağlamasının, ayrıca geçiş esnasında AIS cihazının daima çalışır vaziyette olması gerektiği, aksi taktirde Endonezya Hükümetinin Kanunları gereğince ihlallere karşı Donanmasının ticari gemilere ateş açmaya dahi yetkili olduğu, bu sebeple kurallara uyulmasının büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

ICS, bölgede bazı gemilerin uzun sürelerden beri tutuklu olduğu ve bu gemilerdeki mürettebatın kontratlarını bitirmiş olmaları dolayısıyla stresli oldukları, bu durumun sağlıklarını etkilediği yönünde tespitleri olduğu, bu gibi olumsuzluklarla karşılaşılmaması için Endonezya sularına giriş yapacak gemilerin ilgili İdarelerle gerekli irtibatları sağlaması, talimat ve kurallara uyması gerektiği önemle bildirilmektedir.

 

         Bilgilerinizi arz/rica ederim.                                                                      

                                                                                                            Saygılarımla,

                                                                                                            İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                            Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı ve Ekleri (2 sayfa)

356_2026_ek-2026.pdf