• Anasayfa
  • |
  • ENDONEZYA’DAN YASAYA AYKIRI KERESTE TAŞINMASI HK.

ENDONEZYA’DAN YASAYA AYKIRI KERESTE TAŞINMASI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi: ICS’den alınan 08.03.2002 tarih ve ICS(02)14 sayılı yazı ve eki Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) Odamıza gönderilen “Endonezya’dan yasaya aykırı kaynaklanan sağlanan kerestenin deniz yoluyla taşınması” konulu İlgi yazı ekinde Çevre Araştırma Acentesi’nden (The Environmental Investigation Agency-EIA) ICS’e yazılan bir mektup gönderilmiştir. Dave Currey-Müdür imzalı bu mektupta aşağıdaki bilgiler verilmiştir:   “Endonezya’dan yasaya aykırı kaynaklardan sağlanan kerestenin deniz yoluyla taşınmasıyla ilgili son gelişmeleri dikkatinize sunmak istiyorum.   2001 yılı Kasım ayı başlarında Endonezya Donanması Güney Kalimantan açıklarında yasaya aykırı kereste taşıyan üç yük gemisinin yolunu kesmiştir. Alıkonan 3 gemi şunlardır: Singapur’da tescilli Mandarin Sea, Hong Kong’da tescilli Fonwa Star ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde tescilli Rongcheng.   Endonezya polisi tarafından deliller toplanırken gemiler halen tutuklu bulunmaktadır. Bu gemilerin mürettebatı ve kaptanları aleyhinde hukuk davası açılması ihtimali de mevcuttur. Gemi sahipleri önemli mali kayıplarla karşı karşıyadırlar ve mürettebat da süregelen tutuklamadan sıkıntı çekmektedir.   Endonezya Orman Bakanlığı’ndan bize bildirildiğine göre yasaya aykırı kütüklerin bazıları dünyaca meşhur Tanjung Puting Milli Parkını kanunsuz olarak tahrip etmekle suçlanan kereste kralı Mr.Abdul Rasyid’in yönettiği Tanjung Lingga Grubu’na aittir.   Çevre Araştırma Acentesi (The Envinonmental Investigation Agency-EIA) hükümete ait olmayan bir uluslararası örgüttür ve kanunsuz ağaç kesilmesiyle mücadele etmek için Endonezya’da beş yıldan beri faaliyet göstermektedir. Endonezya’nın tropik ormanları süratle yok edilmekte ve her yıl yaklaşık iki milyon hektar orman kaybedilmektedir. Ormanların tahrip edilmesinin başlıca sebeplerinden biri kanunsuz olarak ağaç kesilmesidir ve Endonezya’da kesilen kerestenin yaklaşık % 70’inin kanunsuz şekilde elde edildiği tahmin edilmektedir.   EIA, Endonezya makamlarının üç gemiye karşı Kasım ayında yaptıkları hareketi kuvvetle desteklemektedir, ancak deniz emekçilerine, denizcilik endüstrisine ve bunun faaliyetlerini sigorta edenlere Endonezya kerestesinin taşınmasıyla ilgili şimdiki durum hakkında yeterince bilgi verilmesi gerektiğine inanmaktadır. Ekim 2001’de Endonezya hükümeti bir kütük ihracat yasağı getirmiştir. Sonuç olarak, Endonezya sularından dışarıya kütük taşıyan tüm gemiler haciz konması tehlikeleriyle karşı karşıyadırlar.   EIA bu meseleyle alâkalı olarak denizcilik birlikleri, deniz emekçisi birlikleri, ilgili uluslararası hükümet kuruluşları ve deniz sigortacısı birlikleriyle temas etmektedir. Gelecekte olabilecek hacizleri ve mürettebatın tutuklanmasını önlemek için kuruluşunuzun bu bilgiyi üye örgütlere veya şirketlere dağıtmada yardımcı olabileceğini ümit ediyoruz”.   İlgi ICS yazısında ICS Üyelerinin bu mektubun içeriğini üyeleri olan şirketlere gereğince duyurmayı istiyebilecekleri belirtilmiştir.   Bilgilerinizi rica ederiz.   Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter