• Anasayfa
  • |
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/03/2024 Tarihli ve 12538 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/03/2024 Tarihli ve 12538 Sayılı Kararı

Sayın Üyemiz,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/03/2024 Tarihli ve 12538 Sayılı Kararı 05 Nisan 2024 Tarihli ve 32511 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, "07/12/2020 tarihli ve 9822 Sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın kabul edilerek, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

Kurul Kararı;

"MADDE 1 - 22/12/2020 tarihli ve 31342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/12/2020 tarihli ve 9822 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "benzin, motorin" ibaresinden sonra gelmek üzere ", biodizel" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya "Jet Yakıtına Harmanlanan Ürün" kısmından sonra gelmek üzere aşağıdaki bölümler eklenmiştir.

MADDE 3 - Aynı Kararın 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca" ibareleri "Ticaret Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu Kurul Kararına Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel/Teknik/Mevzuat" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

260_912_912_260_enerji_piyasas_d_zenleme_kurulunun_28_03_2024_tarihli_ve_12538_say_l_karar_.pdf