• Anasayfa
  • |
  • Fas Gümrük Uygulaması Hk.

Fas Gümrük Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 12.06.2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda, tıbbi olmayan dokunmamış kumaş korunma maskelerine yönelik 8 Nisan 2020 tarihli ve 1060-20 sayılı Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı'nın Kararnamesi'nin yürürlüğe konulduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, mezkur maskelerin (GTİP: 6307.90.50.00) Fas'a ithalatında, söz konusu kararnamede detaylarına yer verilen teknik şartlara uyumunun aranacağının açıklandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, maskelerin iç piyasaya girebilmesi için Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bağlı piyasa gözetim bürolarından izin alınması gerektiği ile ilgili hususlara söz konusu Kararname'de yer verildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu ürünleri Fas'a ihraç eden Üyelerimizin, ekte sunulan mezkur sirkülere ve kararnameye ilişkin bilgi ve gayri resmi tercümeleriyle yeni uygulama hakkında bilgilendirilmeleri hususunun bildirildiğini bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                            

İsmet SALİHOĞLU                       

Genel Sekreter                           

722_1659_fas_g_mr_k_uygulamas_hk.pdf