Fuar Destekleri Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 13.01.2023 tarihli yazıda;

İhracatçıların yurt dışındaki fuarlara stant ile katılımları ve yurt dışı fuar organizasyonlarının tanıtımına yönelik yetkilendirilmiş yurt dışı fuar organizatörlerinin tanıtım faaliyetlerine yönelik olarak sağlanacak desteklere ilişkin üst limitlerin düzenlediği "5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar"ın 30'uncu maddesinde yer alan "Bu karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir." hükmüne istinaden güncellenen destek üst limitlerine 2023 Destek Üst Limitleri.pdf (ticaret.gov.tr) adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

88_338_fuar_destekleri_hk.pdf