• Anasayfa
  • |
  • Geçici Depolama Yeri Giriş Kaydı-Konteyner ve Liman Takip Sistemi Hk.

Geçici Depolama Yeri Giriş Kaydı-Konteyner ve Liman Takip Sistemi Hk.

​Sayın Üyemiz,

T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı yazısında ;

- Konteyner ve Liman Takip Sistemi çalışmaları kapsamında; özet beyan kapsamı eşyanın (konteynerli/açık yük) geçici depolama yerine (GDY) kaydının daha kolay yapılmasına ilişkin olarak BİLGE Sisteminde düzenleme yapıldığı,

- Söz konusu düzenleme kapsamında, tüm limanlarda tahliye bilgisi alınan ve varış bildirimi işlemi tamamlanan özet beyan kapsamı eşyanın, sistem üzerinde geçici depolama yerlerine ilgili memurlarca ;

1- GDY'de görevli memurlarca BİLGE Sistemi/Özet Beyan TC modülüne giriş yapılır.

2- Söz konusu modülün "Ambar İşlemleri" sekmesinde yer alan "Giriş İşlemi Yapılabilecekler" sekmesi seçilir.

3- Açılan "Ambar Girişi Yapılabilecekler" ekranından GDY girişi yapılmak istenen eşyaya ilişkin özet beyanlar seçilir.

4- Bu aşamadan sonra ambar giriş ekranı açılır ve seçilen özet beyanın, özet beyanın tümü, bir kısmı veya taşıma senedinin bir kısmı seçilerek sistem üzerinde GDY girişi yapılır.

şekilde olup,

Liman işlemleri yapılan gümrük müdürlüklerinde işlemlerin bu yönde tesis edilmesine yönelik gerekli talimatın verilmesi belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                   Saygılarımızla,

 

                                                                                   Murat TUNCER

                                                                                  Genel Sekreter

Gereği :                                                          Bilgi:

-Tüm Üyeler (Web)                                             - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                      -İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.      - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

-TAİS

-KOGAD

-TÜRKLİM

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

- 32, 33,36, 40, 41, 42, 43 No.lu Meslek Komite Grubu

 

204_1332_3084_001_(003).pdf