• Anasayfa
  • |
  • Geçici/Süreli Düzenleme Hakkında

Geçici/Süreli Düzenleme Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından iletilen yazıda; ülkemizin karayoluyla yapılan ticari taşımacılık faaliyetlerinde oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen; 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere yürürlüğe konulan Geçici/Süreli Düzenleme süresinin 31.12.2024 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir. Söz konusu düzenleme kapsamında; SRC türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten/bitecek olan, ilk kez başvuru yapacak olan ve UAB'ye daha önce başvuru yapmış olan sürücüler için detaylı bilgiler ekte sunulmuş olup, bilgilerinizi arz/rica ederim.

17_75_sirk_ler_no_17_ge_ici_s_reli_d_zenleme_hakk_nda.pdf