• Anasayfa
  • |
  • Geleceğin Yakıtları ve Teknolojileri Projesi Hk.

Geleceğin Yakıtları ve Teknolojileri Projesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO), deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı (Green House Gases-GHG) emisyonlarını azaltmak için IMO 2023 GHG Stratejisi kapsamında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalardan biri de denizcilik sektöründe teknolojik yenilik ve sıfır veya sıfıra yakın sera gazı emisyonlu teknolojilerin, yakıtların ve/veya enerji kaynaklarının oluşturulması, küresel düzeyde ticari olarak kullanılabilirliği ve sürdürülebilirliğinin artırılması ile kullanımının teşvik edilmesidir.

Bu kapsamda, sıfır ve sıfıra yakın emisyonlu denizcilik yakıtları ve teknolojilerine yönelik olarak, fiyatlandırma bilgileri ve en son araştırmalar da dahil olmak üzere güncel bilgilerin yer aldığı “Geleceğin Yakıtları ve Teknolojileri” internet portalı hakkındaki IMO duyurusunun Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                               

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

263_916_916_263.pdf