• Anasayfa
  • |
  • GEMI ACENTELERI BILGI SISTEMI HK.

GEMI ACENTELERI BILGI SISTEMI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile ; Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 20.maddesi uyarınca, gemi acentelerinin Müsteşarlığın bilgisayar sistemine veri girişi yapabilmeleri için, Müsteşarlıkça gemi acentelerine kullanıcı kodu ve şifre verileceğinden, Müsteşarlık tarafından yetki belgesi almış her bir acente adına düzenlenen kullanıcı kodu ve şifrelerin kapalı zarf içinde Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri’ne gönderildiği, kullanıcı kodu ve şifrelerin acentelerin yetkili temsilcilerine Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerince imza karşılığı teslim edileceği, ayrıca Ek’te yer alan Taahhütname’nin acente firma temsilcilerince imza edilerek Bölge Müdürlüklerine teslim edileceği ifade edilmektedir. Konunun önemine binaen, Bölge Müdürlükleri’ne gönderilen her bir acente adına düzenlenmiş kullanıcı kodu ve şifrelerin acente firma temsilcileri tarafından elden teslim alınması ve Ek’te yer alan taahhütnamenin acente firma temsilcilerinin imzası ile doldurularak Bölge Müdürlüklerine teslime edilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : Taahhütname (1 sayfa) Dağıtım : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Tüm Acenteler