• Anasayfa
  • |
  • GEMI ACENTELIĞI YETKILI PERSONELI OLMAYA HAK KAZANANLARIN KIMLIK KARTLARI HK.

GEMI ACENTELIĞI YETKILI PERSONELI OLMAYA HAK KAZANANLARIN KIMLIK KARTLARI HK.

Gemi Acenteliği Eğitim Sınavını Kazananların Dikkatine, Sayın Üyemiz, Denizcilik Müsteşarlığı’ndan telefonla alınan bilgiye göre, Müsteşarlıkça, gemi acenteliği eğitimi sınavını kazanarak gemi acenteliği yetkili personeli olmaya hak kazananların sertifikalarının basımının devam ettiği, hak sahiplerine Gemi Acenteliği Yetkili Personeli olduklarını gösterir kimlik kartlarının bir an önce verilebilmesi amacıyla sınavı kazananların, 31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliği gereğince gerekli evrakları Müsteşarlığa iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Bu itibarla, Ekim ayında Odamız’da verilen gemi acenteliği eğitimi ve sonrasında yapılan sınavını kazanarak gemi acenteliği yetkili personeli kimlik kartı almaya hak kazananların, Gemi Acenteleri Yönetmeliği gereğince, aşağıda belirtilen belgeleri ; - Ek’te yer alan dilekçe örneği, ( Dilekçeyi, sınavı kazanan kişi imzalayacaktır.) - Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınacak sabıka kaydı belgesi, - Muhtardan ya da noterden onaylı nüfus cüzdanı (T.C.Kimlik Numaralı) örneği, - Muhtardan alınacak ikametgah belgesi, - Öğrenim durumunu gösterir belgenin noter onaylı örneği, - 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, - SSK İşçi / Çalışan Bildirim Formu veya SSK web sitesinden alınan hizmet cetveli (sigortalı hizmet listesi), - Kimlik belgesi ücretinin (25,00 ytl) yatırıldığını gösteren banka dekontu ( Zıraat Bankası Tandoğan Ankara Şubesi 7060454-5029 nolu hesap veya Vakıflar Bankası Emek Ankara Şubesi 001580072-8520-3951 nolu hesap) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne bir an önce göndermeleri gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : Dilekçe Örneği (1 sayfa)