• Anasayfa
  • |
  • Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı Hk.

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı Hk.

Sayın Üyemiz,


Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu'nun, bütün sahil mıntıkalarına ve göllere
uygulanmak üzere beher gemi adamına günlük nakdi iaşe bedeli olarak net 80 TL
(SeksenTürkLirası) verilmesi ile ilgili "Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı"
13.09.2022 tarih ve 31952 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, söz konusu Karar'ın bir örneği
Odamız web sayfasında, "Genel Duyurular" Bölümünde yer almaktadır.


Bilgilerinize arz/rica ederim

652_2811_gemi_adamlar_ia_e_bedeli_tespit_kurulu_karar_hk.pdf