• Anasayfa
  • |
  • Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı Hk.

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı Hk.

Sayın Üyemiz,

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu'nun, bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına günlük nakdi iaşe bedeli olarak net 230.-TL (İkiYüzOtuz Türk Lirası) verilmesi ile ilgili "Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı" 13.03.2024 tarih ve 32488 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, söz konusu Karar'ın bir örneği Odamız web sayfasında, "Genel Duyurular" Bölümünde yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

196_691_gemi_adamlar_ia_e_bedeli_tespit_kurulu_karar_hk_1_.pdf