• Anasayfa
  • |
  • GEMILERIN GEMIADAMLARI ILE DONATILMASINA İLIŞKIN YÖNERGE

GEMILERIN GEMIADAMLARI ILE DONATILMASINA İLIŞKIN YÖNERGE

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge’nin 10 uncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin “Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge’nin 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönerge” nin 13.06.2007 tarih ve 19365 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Söz konusu Yönerge Değişiklik Metni ekte sunulmakta olup, söz konusu değişikliğe göre, Yönergenin 10. maddesi; “Madde 10 - Yüz (100) veya daha fazla kişi bulunan ve üç günden uzun sürecek uluslararası seyir halindeki gemilerde, tıbbi tedavi için bir doktor bulundurulur.” şeklinde değiştirilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Yönerge Değişiklik Sayfası (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Meclis Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - 7145 No.lu Meslek Komitesi Başkan ve Üyeleri