• Anasayfa
  • |
  • Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ Hk.

Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ Hk.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2024/1)” 29 Aralık 2023 tarih ve 32414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek 11’inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir.

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 olarak tespit ve ilan edilmiş olup 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarlarının 01.01.2024 tarihinden itibaren 2024/1 sayılı Tebliğ Eki’nde belirtilen miktarlarda uygulanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

19_78_78_19.pdf