• Anasayfa
  • |
  • Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Kapsamında Tekil İmalatçı Kodlarının Tahsisi, Kullanımı ve Tesciline Dair Tebliğ

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Kapsamında Tekil İmalatçı Kodlarının Tahsisi, Kullanımı ve Tesciline Dair Tebliğ

Sayın Üyemiz,

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Kapsamında Tekil İmalatçı Kodlarının Tahsisi, Kullanımı ve Tesciline Dair Tebliğ, 06.04.2024 tarih ve 32512 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğin amacı, 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında üretilen deniz taşıtlarına verilecek tanıtım numaraları ile tanıtım numaralarında yer alan tekil imalatçı kodlarının tahsisi, kullanımı ve tesciline ilişkin kuralları belirlemek olup, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği çerçevesinde üretim yapacak deniz taşıtı imalatçıları ile üretim sonrası değerlendirme yapacak kuruluşları kapsamaktadır.

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Kapsamında Tekil İmalatçı Kodlarının Tahsisi, Kullanımı ve Tesciline Dair Tebliğ Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                               

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

270_927_gezi_tekneleri_ve_ki_isel_deniz_ta_tlar_y_netmeli_i_kapsam_nda_tekil_imalat_kodlar_n_n_tahsisi_kullan_m_ve_tesciline_dair_.pdf