• Anasayfa
  • |
  • Gezi Teknesinin Alabora Olmasıyla Sonuçlanan Deniz Kazasına İlişkin İnceleme Raporu

Gezi Teknesinin Alabora Olmasıyla Sonuçlanan Deniz Kazasına İlişkin İnceleme Raporu

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından gönderilen 06.01.2022 tarih ve E-94665312-402.07-1379 sayılı yazıda, günlük turistik tur düzenleyen gezi teknesinin alabora olması sonucu teknede bulunan yolculardan birisinin boğularak hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan deniz kazası inceleme raporuna yer verilmektedir.

Raporda; Türkiye’nin Akdeniz kıyılarından 37 yolcu ve 3 mürettebat ile günlük tur maksadıyla denize açılan gezi teknesinin, ani ve şiddetli rüzgâra maruz kalarak sancak tarafına doğru meylederek alabora olduğu ve kaza sonrası denize düşen yolcuların tekne mürettebatı yardımıyla kurtarılarak kıyıya çıkarıldığı, ancak bir yolcunun olay esnasında tekne lavabosunda bulunması nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybettiği ifade edilmektedir.

Bahse konu kazanın nihai inceleme raporunda elde edilen sonuçlardan öne çıkan değerlendirmeler neticesinde;

* Rüzgârın ve denizin güçlü dinamik etkilerine teknenin ve yürütücü kuvvetlerinin cevap veremediği,

* Kaptanın meteorolojik değerlendirmeyi yapmakta yetkinliğinin kısıtlı kaldığı,

* Kaza sonrası meydana gelen deniz kirliliğine müdahalenin beklenen etkinlikte yapılamadığı,

* Benzer tip tur teknelerindeki yolculara yönelik yapılan acil durum bilgilendirme faaliyetlerinin yeterli olmadığı sonuçlarına varıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda;

* Tenezzüh teknelerinde yolcuların ve diğer personelin acil durumlar hakkında bilgilendirilmesi kapsamında, INFO adı verilen bilgilendirme sisteminin etkin ve standart hale getirilmesi için sektör temsilcileri ile ortak bir çalışma gerçekleştirilmesi,

* Özellikle hassas deniz alanlarında, benzer deniz kazalarıyla ortaya çıkması muhtemel deniz ve çevre kirliliğinin yaratacağı tahribatı önlemek/en aza indirmek amacıyla, etkin müdahale yeteneği olan kuruluşlardan faydalanılmasının sağlanması,

* Tekne Kaptanlarına meteorolojik olaylara karşı farkındalıklarının artırılması için eğitim/seminer verilmesi tavsiyelerinde bulunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

61_235_gezi_teknesinin_alabora_olmas_yla_sonu_lanan_deniz_kazas_na_ili_kin_inceleme_raporu.pdf