GMDSS SINAVI HK.

İlgi yazıda, Gemiadamları Sınavları Merkezi’nin yazısında; 23-29 Eylül 2007 tarihlerinde yapılan GMDSS Genel Telsiz Operatörü (GOC) yeterlik yazılı sınavında başarı oranının düşük olduğu, bu nedenle söz konusu sınavların Denizcilik Müsteşarlığı’nca uygun görüldüğü takdirde 8 – 15 Aralık 2007 tarihlerinde tekrar yapılmasının talep edildiği, Bu itibarla, 04.06.2004 tarih ve 25482 No.lu Telsiz Operatör ve Sınav Yönetmeliği kapsamında Telsiz Operatör yazılı sınavının 08 Aralık 2007 tarihinde, uygulama sınavının ise 15 Aralık 2007 tarihinde yapılmasına dair Müsteşarlık Makam Olur’unun ekte gönderildiği bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK: Müsteşarlık Olur’u (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği