GSVP ve LYBS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2021 tarih ve 73381 sayılı yazısında;

07.11.2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım Onarım Yönetmeliği kapsamında ülkemizde gemilerin bakım-onarım faaliyetlerinin Turgut Reis Gemi Sanayi Veri Tabanı Programına (GSVP) girilmesinin zorunlu olduğu; ayrıca bu gemilere bakım-onarım yapılacak tesislere giriş ve çıkışlarda düzenlenen ordino ve liman çıkış belgesinin Liman Yönetim Bilgi Sistemi (LYBS) üzerinden düzenlendiği açıklanarak; LYBS üzerinden ordino ve liman çıkış belgesi düzenleme aşamasında, LYBS ve GSVP kayıtlarının entegre bir biçimde çalışmasının istatistiki bilgi ve gemilerin takibinin daha etkin yürütülmesi yönünden faydalı olacağı değerlendirerek e-denizcilik sisteminde güncelleme yapılmasına başlandığı, yapılacak olan revizyon akabinde, tesisler tarafından GSVP'ye girişi yapılan gemi bilgileri ile tesislere yanaşma ve liman çıkış belgesi hizmetlerinin, GSVP ve LYBS sisteminde gerekli kontrollerin otomatik olarak yapılması neticesinde gerçekleştirileceği ve bu bağlamda GSVP sistemi veri girişleri konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmektedir. 

Bilgilerinizi arz/rica ederim. 

1234_3145_gsvp_ve_lybs.pdf