• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GÜMRÜK YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.03.2010 tarih ve 27538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelikte özetle yapılan değişiklikler ; - 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 1. ve 2.maddelerinde değişiklik yapılmış olup, geçici 2.maddede yapılan değişiklikle “özet beyan ve gümrük beyannamesine ilişkin sistemde gerekli değişikliklerin aşamalı olarak tamamlanacağı 01/01/2011 tarihine kadar yürürlükten kaldırılan Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamaya devam edilir.” Hükmünün getirildiği, - Gümrük Yönetmeliği’nin 40.maddesinin (menşe şehadetnamesinde bulunacak bilgiler) birinci fıkrasının a,b ve ç bendlerinde değişiklik yapılarak, eşyayı gönderenin, Türkiye’deki alıcısının adres bilgisi ile eşyanın kıymeti ve yollama şekli aranmayacağı, - Gümrük Yönetmeliği’nin 561.maddesinin dördüncü fıkrasının ilk paragrafı ile a) ve b) bentleri değiştirilerek, “özet beyan ve taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini yapacak kara, deniz ve hava yolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcilerinde söz konusu şartlar aranmaz hükmü” getirildiği, şeklindedir. Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org) mevzuat/yönetmelikler bölümünde yer almaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler