• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 05.02.2009 tarih ve 27132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelikle, 13.10.2006 tarih ve 26318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin 6.maddesinin dokuzuncu fıkrası “İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere kumanya olarak satış yapmak üzere İstanbul Boğazı’nda 1 adet, Çanakkale Boğazı’nda 1 adet olmak üzere toplam 2 adet mağaza açılmasına izin verilir.” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere kumanya olarak satış yapan mağazalar hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan kara, hava, deniz, demir yolu sınır kapıları itibarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış yerleri dışında faaliyet göstermekte olan mağaza ve depoların açılış izinleri 1/6/2009 tarihinde iptal olur.” Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler