• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELIĞI’NDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELIĞI’NDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

Sayın Üyemiz, 04.09.2009 tarih ve 27339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin 6.maddesinin 3.fıkrası ile geçici 6.maddesinin üçüncü fıkrası, “(3) Mağaza olarak açılmak istenilen yerde mağaza işletmeciliği tek bir işletici tarafından yapılır.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Diplomatik muafiyetlerden yararlananlar ile yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına satış yapan mağaza, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'ndan transit geçen gemilere kumanya olarak satış yapan mağaza ve uçakta satış mağazası olarak açılması talep edilen yerlerde 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre mağaza işletmeciliği tek bir işletici tarafından yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Gereği : Bilgi : - Tüm üyeler (Web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Meslek Komite Başkanları - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Koster Armatörleri Derneği - GİSBİR - GESAD - İMEAK DTO Şubeler