• Anasayfa
  • |
  • Gürcistan'daki Denizcilere İlanlar Hk.

Gürcistan'daki Denizcilere İlanlar Hk.

             Sayın Üyemiz,

 

            İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

                     Müdürlüğü'nün 13.02.2018 tarih ve E.12063 sayılı yazısı.

 

            Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı ile Odamıza gönderilen İlgi yazı ile;

 

            - Dışişleri Bakanlığı'nın 02.02.2018 tarihli ve 21252218-13408426 sayılı yazısından bahisle, Gürcistan tarafından yapılan seyir uyarılarına (kısıtlı-yasak deniz sahaları) ilişkin Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığından alınan bilgilerin iletildiği,

 

            - Bu kapsamda, söz konusu yazı örneğinin ekleriyle beraber Ek'te yer aldığı ve söz konusu yazı Ek'inde yer alan bilgiler doğrultusunda gerekli bildirimlerin yapılması hususu bildirilmektedir.

 

             Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.           

                                                                                                                                                  Saygılarımızla

                                                                                                                  

                                                                                                                                                 Murat TUNCER

                                                                                                                                                  Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı ve Ek'leri (11 Sayfa)

        (Odamız Web Sayfası)

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                      - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri    

- Türk Armatörler Birliği                                                         - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                 - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- TAİS                                                                                      - Meclis Üyeleri           

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- KOSDER

- ROFED

- SÜR-KOOP

- Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği                  

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler

                                                     

104_705_EK-104.pdf