• Anasayfa
  • |
  • GÜVENLIK SEVIYESI GÜNCELLEME (SURIYE LIMANLARI)

GÜVENLIK SEVIYESI GÜNCELLEME (SURIYE LIMANLARI)

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1. Son günlerde Suriye’de yaşanan siyasi çalkalanmalar nedeniyle yaşanan kargaşanın ve şiddet eylemlerinin devam etmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığımızın uygun görüşleri doğrultusunda ISPS Kod kapsamındaki Türk bayraklı ticaret gemilerimizden Suriye limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesinin 3 (üç) ilan edildiği, 2. ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin halihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyuruların http://www.denizcilik.gov.tr/dm/isps/ispsKodUygulamaları.aspx internet adresinden eş zamanlı olarak yayımlanmakta olduğu, belirtilerek bu kapsamda söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - UTİKAD - RODER - UND - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Brokerleri Derneği - ZEYPORT - Koster Armatörleri Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - Gemi Mühendisleri Odası - Oruç Reis Denizciler Kulübü