• Anasayfa
  • |
  • Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/5)

Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/5)

Ticaret Bakanlığı’nca; “Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/5)” 31 Aralık 2021 Tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, “3 üncü maddede yer alan harita ve harita bilgisi içeren eşyanın ithalatının düzenlenmesidir.” şeklinde olup, 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Denizcilik sektörümüzü ilgilendiren başlıkların yer aldığı söz konusu Tebliğ’e Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde Genel/Teknik/Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

9_10_10_9_haritalar_ve_harita_bilgisi_i_eren_e_yan_n_ithaline_ili_kin_tebli_ithalat_2022_5.pdf