Hizmet Tarifesi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 81999444 sayılı yazıda ;

5449 Sayılı Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'nin 20 nci maddesi;

"(1) Bu Genelge uyarınca desteklenen YLDA'larda kullanıcılara verilecek hizmetlere ilişkin tarife (EK-10), işbirliği kuruluşu tarafından hazırlanır.

(2) Tarife, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği'nin uygun görüşünü müteakip Bakanlık onayı ile uygulamaya alınır.

(3) Hizmet tarife listesinde gerçekleştirilen her güncelleme Bakanlığın onayına sunulur." hükümlerini amir olduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesinin faaliyete başlamasından önce hizmet tarifesinin tarafınızca hazırlanarak yurt dışı teşkilatının uygun görüşünün alınması, akabinde Ticaret Bakanlığının onayına sunulması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

136_546_hizmet_tarifesi_hk.pdf