• Anasayfa
  • |
  • ICS Çin İrtibat Bürosu Raporları

ICS Çin İrtibat Bürosu Raporları

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping -ICS) tarafından gönderilen 3 Şubat 2022 tarihli yazıda; ICS Çin İrtibat Bürosunun detayları Ek'te sunulan raporuna yer verilmektedir.

ICS Çin İrtibat Bürosu Baş Temsilcisi tarafından Ocak 2022 için hazırlanan aylık raporunda;

-Çin Ulaştırma Bakanlığı ve Deniz Emniyeti İdaresi (MSA) ile yapılan toplantılara ilişkin raporlar hem ulusal hem de uluslararası gemi insanlarına yönelik olarak Çin limanlarındaki personel değişikliği kısıtlamalarının gevşetilmesine işaret ettiği,

-Çin'in kıyı ticaretini Çin bandıralı olmayan gemilere kısmen açmak için pilot programdaki güncellemeleri; ve

-Çin sularında 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak yeni kükürt gereksinimlerine genel bir bakış sağladığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan;

-ICS Çin İrtibat Bürosu Aylık Raporu - Ocak 2021,

-Uluslararası gemilerdeki gemi insanları arasında COVID 19 Pandemisinin uzaktan önlem ve kontrolü hakkında duyuru, ve

-Uluslararası Sefer Yapan Gemilerde COVID 19 ‘un Uzaktan Kontrolü ve Önlenmesine ilişkin Gemide Tespit ve Bilgi Raporlama Kılavuzu ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

113_1138__cs_in_irtibat_b_rosu_raporlar_.pdf